Ajaloost

Tartu vald on muusikaajalooliselt kogu Eesti jaoks oluline paik- on ju siin Kõrvekülas Miina Härma sünnikodu ning Väägvere külast on võrsunud kuulus Väägvere Pasunakoor ning selle juht David Otto Wirkhaus. Eesti tuntuim kontrabassimängija Ludvig Juht on samuti pärit Väägverest. Ka Eesti esimene üldlaulupidu 1869.aastal Tartus sai tänu D.O.Wirkhausile tõuke just sellest vallast.

220px-Miina_Härmaottoajalugu2juht

Tartu Valla Muusikakool asutati 1998. aastal esimese direktori Vello Volteini ja vallavanem Aivar Soobi eestvedamisel, 2000. aastast töötati  juba ametliku koolina. Muusikakool on algusest peale asunud kahes kohas, Kõrvekülas ning Lähtel, kus asuvad valla koolid- Kõrvekülas põhikool ning Lähtel põhikool ja gümnaasium. Esimestel aastatel said valla lapsed õppida üksnes klaverit ning puupuhkpille, aga uute õpetajate lisandudes tuli ka erialasid juurde.

 

Musa 019

Lähte

Muusikakooli eesmärgiks on anda lastele head muusikaharidust ning vajalikku esmast pillioskust ja austust muusika vastu kogu eluks. Tartu Valla Muusikakoolist on läinud lapsi õppima ka H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli ning sealt edasi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse ning Viljandi Kultuuriakadeemiasse.  Kooli üks esimesi õpilasi Kreete Perandi õpib praegu metsasarve Saksamaal Frankfurdi Muusikaülikoolis professor Esa Tapani juures, Kersti Perandi mängib flööti Vanemuise Sümfooniaorkestris, Aveli Paide on Tartu I Muusikakoolis klarnetiõpetaja.

2014.aastast alates on muusikakooli direktor Ele Sonn. Koolis on olenevalt aastast u. 80 õpilast ning 10 õpetajat. Õppida saab klaverit, klarnetit, saksofoni, plokkflööti, flööti, kõiki vaskpuhkpille, klassikalist kitarri, rütmimuusika laulu, kitarri ja löökpille. Puhkpilli- ja löökpilliõpilastel on võimalus osaleda Väägvere Pasunakoori töös. Tartu Valla Muusikakooli üks visiitkaarte on D.O.Wirkhausi nim. Noorte Puhkpillimängijate Konkurss, mis toimus taas 2014. aasta sügisel peale mõneaastast pausi, haarates seekord kõigi Lõuna- Eesti muusikakoolide noori puhkpillimängijaid. Konkurssi korraldatakse kord aastas vahetult enne sügisvaheaega. 2015 a. konkursile tuli kokku 119 noort muusikut 16-st muusikakoolist, 2016 a. 154 osalejat 20-st muusikakoolist.

 

 

e-post: tvmkool@gmail.com, Aadress: Haava 6, Kõrveküla, Tartumaa 60501, reg.nr. 75012305

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial