Wirkhaus 2017

David Otto Wirkhausile

pühendatud Noorte Puhk- ja löökpilllimängijate Konkurss 2017

19.-21. oktoobril 2017 Kõrvekülas Tartu valla Muusikakoolis

Info: wirkhaus2017@gmail.com, tel. 55609069.

 

KONKURSI JUHEND

1. Korraldajad ja eesmärk

1.1. Konkursi korraldajateks on Tartu valla Muusikakool ja Tartu vallavalitsus.

1.2.Konkursi eesmärgiks on:

populariseerida puhkpillimuusikat

propageerida noorte seas puhkpillimängu

innustada noori esitama Eesti heliloojate muusikat

2.Osavõtjad

2.1.Konkursil võivad osaleda noored puhkpillimängijad, kes on mõne Tartu või Lõuna- Eesti regiooni muusikakooli (muusikastuudio) õpilaste nimekirjas, mahuvad vanusepiiridesse ning kelle esitus vastab konkursi juhendile.

2.2. Osalejad on jaotatud vanusegruppidesse (vanus kehtib konkursipäeval):

kuni 10 aastased (kaasa arvatud), kava pikkus kuni 4 min

11- 12 aastased, kava pikkus kuni 5-6 min

13-14 aastased, kava pikkus kuni 6-7 min

15-16 aastased, kava pikkus kuni 8-9 min

17 aastased ja vanemad, kava pikkus kuni 10 min

2.2.1.Osalejad võivad soovi korral konkureerida aste vanemas vanuserühmas.

2.3. Osalejad on jagatud järgmistesse pillirühmadesse:

Plokkflöödid, flöödid, oboed ja fagotid, klarnetid, saksofonid, trompetid, metsasarved, madalad vaskpillid (aldid, eufooniumid, tromboonid, tuubad), löökpillid.

2.4.Iga muusikakool tohib välja panna kuni 3 osalejat puupillide pilli- ja vanuserühma kohta (nt. 3 flööti kuni 10 aastased, 3 flööti 11-12 aastased jne.). Piirang ei kehti vask- ja löökpillidele.

3. Repertuaar ja esitamine

3.1. Esineja valmistab ette 2 erineva karakteriga muusikapala, millest üks on Eesti helilooja looming. Lubatud on ka Eesti rahvalaulud- ja viisid, igasugused seaded ja arranžeeringud.

3.2. Kogu saatega kava esitatakse peast.

3.2.1.Soolopala (saateta) võib esitada noodist.

3.3.Kava esitatakse klaveri (kitarri või mõne muu instrumendi) saatel või soolonumbrina, saade helikandjatelt ei ole lubatud.

4. Žürii

4.1. Võistlust hindab elukutselistest muusikutest ja (või) instrumendiõpetajatest koosnev žürii.

4.2. Hinnatakse esineja muusikalisi oskusi ja lavakultuuri.

4.3. Pillirühmi hinnatakse eraldi ja vanusegruppide kaupa, žüriil on õigus osalejate vähesuse tõttu mõnes pilli- või vanurerühmas teha hindamisel muudatusi.

4.4. Hindamine toimub 25 palli süsteemis. Parim selgub aritmeetilise liitmise tulemusena. Žüriile jääb õigus hindamissüsteemi muuta.

5.Konkursi ajakava, autasustamine ja lõppkontsert

5.1. Konkursi lõplik ajakava selgub peale osalejate registreerimist, hiljemalt 15.-ndaks oktoobriks 2017 ning pannakse välja Tartu Valla Muusikakooli kodulehele.

5.2. Konkursi esimesel päeval, 19.oktoobril algusega 16.00 Tartu Vallamaja saalis esinevad klarnetid ja saksofonid. Võitjad tehakse teatavaks päeva lõpus, toimub autasustamine.

5.3. Konkursi teisel päeval, 20. oktoobril algusega kell 11.00 Tartu vallamaja saalis esinevad kõik vaskpillid  ja löökpillid, konkursipäeva lõpus toimub autasustamine.

5.4. Konkursi kolmandal päeval, 21.oktoobril algusega 10.00 esinevad Kõrveküla Põhikooli saalis plokkflöödid ja flöödid, oboed ning fagotid.  Päeva keskel ja lõpus toimub autasustamine.

5.5. Lõppkontsert toimub 21.oktoobril kell 18.00 Kõrveküla Põhikooli saalis. Kontserdil astuvad üles konkursil I koha saanud õpilased.

5.6. Vähemalt kahes pillirühmas kuulutatakse välja Grand Prix, mille võitnutele pannakse välja koostöös firmaga Pillimaailm õpilasinstrument. Grand Prix-d ei anta välja kaks korda järjest ühele ja samale õpilasele, sellisel juhul kuulub instrument järgmise punktisumma kogunud mängijale.

6. Osalejate registreerimine ja osavõtumaks

6.1. Osalejate registreerimine avatakse 4. septembril 2017. Osalejad registreeruvad hiljemalt 10. oktoobriks 2017 (kaasa arvatud) Tartu valla Muusikakooli kodulehel täites registreerimisvormi, või meiliaadressil wirkhaus2017@gmail.com.

6.2. Registeerimisel palume ära märkida: õpilase nimi, instrument, vanus konkursipäeval, sünniaeg, õpetaja ja kontsertmeister, palade helilooja ja pealkiri, kava pikkus minutites, telefon ja meiliaadress.

6.3. Konkursi osavõtumaks 10 EUR-i õpilase kohta tuleb kanda 10.oktoobriks 2017 Tartu Vallavalitsuse arveldusarvele EE232200221031405424 või EE441010102017096005. Makse selgitusse palume märkida õpilase nimi ning märgusõna Wirkhaus. Arvete saamiseks palume vastav soov saata hiljemalt 1.-ks oktoobriks meiliaadressile wikhaus2017@gmail.com.

KOHTUMISENI KÕRVEKÜLAS! Küsimused ja ettepanekud on oodatud meiliaadressile wirkhaus2017@gmail.com või telefonile 55609069 (Priit Sonn).

e-post: tvmkool@gmail.com, Aadress: Haava 6, Kõrveküla, Tartumaa 60501, reg.nr. 75012305

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial