Wirkhaus 2016

D.O.Wirkhausile pühendatud Noorte Puhk-ja löökpillimängijate konkurss 2016 on lõppenud. Tartu valla Muusikakool tänab kõiki osalejaid 20-st Tartu ja Lõuna-Eesti regiooni muusikakoolist!

21.oktoobri protokoll 

22.oktoobri protokoll

STATISTIKA

Lõppkontserdi pildid avanevad siin!

Artikkel konkursist:

Tartu valla Kuukirjas

 

 

Kõikide osalejate punktitabelid saadame soovi korral teile personaalselt!

 

                                               David Otto Wirkhausile

    pühendatud  Noorte Puhk- ja löökpilllimängijate Konkurss

    21.-22.  oktoobril 2016 Kõrvekülas Tartu valla Muusikakoolis

Konkurssi toetavad Tartu Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital, Sihtasutus Teater Vanemuine, Vanemuise Kontserdimaja, Kõrveküla Põhikool, OÜ Pillimaailm

Info: wirkhaus2016@gmail.com, tel. 55609069. Klavessiini kasutamise soovist 21.10 palun anda teada hiljemalt 07.10!

21.okt. kell 10 puupillid Tartu Vallamaja saalis

22.okt. kell 10 vaskpillid ja löökpillid Kõrveküla Põhikooli saalis

 

                                                   KONKURSI JUHEND  

1. Korraldajad ja eesmärk

1.1. Konkursi korraldajateks on Tartu valla Muusikakool ja Tartu vallavalitsus.

1.2.Konkursi eesmärgiks on:

populariseerida puhkpillimuusikat

propageerida noorte seas puhkpillimängu

innustada noori esitama Eesti heliloojate muusikat

1.3.Konkurss on mõeldud Tartu ja Lõuna- Eesti regioonide (vaata: regioonid) muusikakoolide õpilastele.

2.Osavõtjad 

2.1.Konkursil võivad osaleda noored puhkpillimängijad, kes on mõne Tartu või Lõuna- Eesti regiooni muusikakooli õpilaste nimekirjas, mahuvad vanusepiiridesse ning kelle esitus vastab konkursi juhendile.

2.2. Osalejad on jaotatud vanusegruppidesse (vanus kehtib konkursipäeval):

kuni 10 aastased (kaasa arvatud), kava pikkus kuni 4 min

11- 12 aastased, kava pikkus kuni 5-6 min

13-14 aastased, kava pikkus kuni 6-7 min

15-16 aastased, kava pikkus kuni 8-9 min

17 aastased ja vanemad, kava pikkus kuni 10 min

2.2.1.Osalejad võivad soovi korral konkureerida aste vanemas vanuserühmas.

2.3. Osalejad on jagatud järgmistesse pillirühmadesse:

Plokkflöödid, flöödid, oboed ja fagotid, klarnetid, saksofonid, trompetid,

metsasarved, madalad vaskpillid (aldid, eufooniumid, tromboonid, tuubad),

löökpillid.

2.4.Iga muusikakool tohib välja panna kuni 3 osalejat puupillide pilli- ja vanuserühma kohta (nt. 3 flööti kuni 10 aastased, 3 flööti 11-12 aastased jne.). Piirang ei kehti vask- ja löökpillidele.

3.Repertuaar ja esitamine

3.1. Esineja valmistab ette 2 erineva karakteriga muusikapala, millest üks on Eesti helilooja looming.    Lubatud on ka Eesti rahvalaulud- ja viisid, igasugused seaded ja arranžeeringud.

3.2. Kogu saatega kava esitatakse peast.

3.2.1.Soolopala (saateta) võib esitada noodist.

3.3.Kava esitatakse klaveri (kitarri või mõne muu instrumendi) saatel või soolonumbrina, saade helikandjatelt ei ole lubatud. 21.oktoobril on võimalus kasutada klavessiini (soovijatel palun teatada wirkhaus2016@gmail.com 7.oktoobriks!).

4.Žürii

4.1.Võistlust hindab elukutselistest muusikutest ja (või) instrumendiõpetajatest  koosnev  žürii.

4.2. Hinnatakse esineja muusikalisi oskusi ja lavakultuuri.

4.3. Pillirühmi hinnatakse eraldi ja vanusegruppide kaupa, žüriil on õigus osalejate vähesuse tõttu mõnes pilli- või vanurerühmas teha hindamisel muudatusi.

4.4.Hindamine toimub 25 palli süsteemis.  Parim selgub aritmeetilise liitmise tulemusena. Žüriile jääb õigus hindamissüsteemi muuta.

5.Konkursi ajakava, autasustamine ja lõppkontsert

5.1. Konkursi lõplik ajakava selgub peale osalejate registreerimist, hiljemalt 7.-ndaks oktoobriks 2016 ning pannakse välja Tartu Valla Muusikakooli kodulehele.

5.2. Konkursi esimesel päeval, 21.oktoobril algusega 10.00 Tartu Vallamaja saalis esinevad plokkflöödid, flöödid, oboed, fagotid, klarnetid ja saksofonid. Võitjad tehakse teatavaks päeva keskel ja lõpus, toimub autasustamine.

5.3. Konkursi teisel päeval, 22. oktoobril algusega kell 10.00 Kõrveküla Põhikooli saalis esinevad kõik vaskpillid, ja löökpillid, konkursipäeva keskel ja lõpus toimub autasustamine.

5.4. Lõppkontsert toimub 22.oktoobril kell 17.00 Kõrveküla Põhikooli saalis. Kontserdil astuvad üles konkursil I koha saanud õpilased.

5.5. Vähemalt kahes pillirühmas kuulutatakse välja Grand Prix, mille võitnutele pannakse välja koostöös firmaga Pillimaailm õpilasinstrument. Grand Prix-d ei anta välja kaks korda järjest ühele ja samale õpilasele, sellisel juhul kuulub instrument järgmise punktisumma kogunud mängijale.

6. Osalejate registreerimine ja osavõtumaks

6.1. Osalejate registreerimine avatakse 5. septembril 2016. Osalejad registreeruvad hiljemalt 1.oktoobriks 2016 (kaasa arvatud) Tartu valla Muusikakooli kodulehel või meiliaadressil wirkhaus2016@gmail.com.

6.2. Registeerumisel palume ära märkida: õpilase nimi, pill, vanus konkursipäeval, sünniaeg, õpetaja ja kontsertmeister, palade helilooja ja pealkiri, kava pikkus minutites, telefon ja meiliaadress.

6.3. Konkursi osavõtumaks 10 EUR-i õpilase kohta tuleb kanda 1.oktoobriks 2016 Tartu Vallavalitsuse arveldusarvele  EE232200221031405424  või  EE441010102017096005. Makse selgitusse palume märkida õpilase nimi ning märgusõna Wirkhaus. Arvete saamiseks palume vastav soov saata hiljemalt 26.-ndaks septembriks meiliaadressile wikhaus2016@gmail.com.

KOHTUMISENI KÕRVEKÜLAS! Küsimused ja ettepanekud on oodatud meiliaadressile wirkhaus2016@gmail.com või telefonile 55609069 (Priit Sonn).

e-post: tvmkool@gmail.com, Aadress: Haava 6, Kõrveküla, Tartumaa 60501, reg.nr. 75012305

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial